atakoy escort escort bakirkoy

PROJE

SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRENMEYİ GÖZDEN GEÇİRME 

Matematik ve Fen Sınıflarında Çeşitliliği Yönetme  

MaSDiV projesiyle sağlanan, matematik ve fen öğretmenleri için mesleki gelişim fırsatı: 

Öğretmenler, tüm öğrencilerin kültürel veya sosyo-ekonomik geçmişine bakmaksınız onların yararı için çeşitli ve çok kültürlü bağlamlarda matematik ve fen öğretimini desteklemeyi amaçlayan yenilikçi bir mesleki gelişim programına davet edilir. Bu programdaki yenilik, modern demokratik ve çok kültürlü toplumların temel taşı olan değerleri destekleyerek eğitimin sosyal ve kentsel boyutlarını arttırmak için matematik ve fen öğrenimini kullanmasıdır. Ana hedef grup, 11-16 yaş aralığındaki öğrencilere öğretmenlik yapan ortaokul öğretmenleridir.  

Mesleki gelişim eğitimi  

Mesleki gelişim eğitimi, sorgulamaya dayalı öğrenmeyi belirtilen sebeplerden dolayı merkezde tutmaktadır: SDÖ öğrencilerin etnik, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durumlarına bakmaksızın bilimsel içeriğin daha iyi anlaşılmasını sağlar. SDÖ öğrencilerin motivasyon ve tutumlarını olumlu yönde etkilediğinden başarıyı destekler. Öğrenci merkezli SDÖ ilham verici öğrenme iklimleri yaratır ve AB çalışma grubu (EC, 2013,2015), okulu erken bırakmayı önlemek ve göçmenleri desteklemek için açık bir şekilde bunu tavsiye etmektedir.  

Bu sebeplerden dolayı mesleki gelişim aracı, bir yaklaşım olarak sorgulamaya dayalı öğrenmeyi sunan üç modüle sahiptir. 

  • Başarıyla ilgili çeşitliği ele almak için 
  • Etik, sosyal veya ahlaki yönleri içeren problemlerle ilgilenen, gerçek yaşamda aktif vatandaşlığı artırmak  
  • Kültürler arası öğrenmeyi teşvik etmek 

Bir başka WordPress sitesi